Study of the Way to Overcome the Crisis by Development of International Tourism Business in Ukraine in Cooperation with Poland

Authors

  • Joanna Rogozinska-Mitrut
  • Kostiantyn Sapun
  • Janusz Soboń
  • Ruslana V. Seleznova

DOI:

https://doi.org/10.37659/2663-5070-2020-4-33-39

Keywords:

international tourism business in Ukraine, Ukrainian-Polish cooperation, anti-crisis strategy, development of tourism, innovations

Abstract

Crisis trends in the economies of eastern Europe from time to time make themselves felt, touching many sectors of the economy at once. In the conditions of the Ukrainian crisis, as well as a number of economic shocks affecting Poland, the development of the tourism business seems very promising. Quantitative and qualitative indicators of the success of the economy of Eastern Europe indicate the need to give a tangible and non-standard impetus to the development of the economy. The article traces the importance of developing the international tour- ism business as a link capable of ensuring an influx of investments and economic growth in Ukraine and Poland, as well as improving their international image and investment attractiveness, becoming a prologue to the further development of their economic situation. The most urgent necessary steps for the development of tourism industries in the considered countries, as well as ways to enhance tourist flows in the region, are noted. The Polish and Ukrainian experience in the field of international tourism business is compared and recommendations for organizing public-private partnerships and international cooperation are formulated.

References

Павлов, П.; Недялкова, А.; Собонь; Я. 2016. Менеджмент предприятий. Учебно-практическое пособие.

Степанов, А. А.; Антонова, Л. И.; Воловец, T.; Гансировска, Е.; Герчева, Г.; Золотарева, А. Ф.; ...Павлов, П. 2018. Глобализация и национальные стратегии социально-экономической политики.

Alastair M. M. (2013)MarketingandManagingTourismDestinations. Routledge, London.

Gołembski, G. (red.) 2005 Kompendium wiedzy o turystyce. WydawnictwoNaukowePWN, Warszawa.

Gotowt-Jeziorska, A.; Łopaciński, K. (red.) 2011. Turystyka w Polsce w okresie kryzysu. Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa.

Karyagin, Y.;Bezpalchuk, O.;Sapun, K. 2019. The integrated economic and political approach to the development of transport in the aspect of the freedoms of citizens and the development of tourism. ВченізапискиТаврійськогонаціонал ьногоуніверситетуімені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління, (30 (69),№ 2), 205–209.

Kiedrowicz, G. 2009Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.

King, R.; Patterson, G. 1998. Diverse Paths: the Elderly British in Tuscany. International Journal of Population Geography. №4, 157–182.

Komisja Europejska.2010. Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM, Bruksela.

Kruczek, Z. 2008. Europa. Geografiaturystyczna. Wydawnictwo Proksenia, Kraków.

Mantecón, A. 2010. Tourist Modernisation and Social Legitimation in Spain. International Journal of Tourism Research. №12. p. 617–626.

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020. 2012. POT, Warszawa.

Meyer, B.; Milewski, D. 2009 Strategie rozwojuturystyki w regionie. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

Nosek, A.; Pietrzak, A. 2009 Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów – na przykładzie współczesnego kryzysu finansowego. Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Pułaska-Turyna, B. 2005. Statystyka dla ekonomistów. Difin, Warszawa.

Rodríguez V., Fernández-Mayoralas G., Rojo F. 1998.European Retirees on the Costa del Sol: a Cross-national Comparison. International Journal of Population Geography. №4. p. 183–200.

Rudyk, S. L.; Sapun, V. S.; Sapun, K.; Seleznova; R. V. 2019. PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF APPLIED ECONOMICAL CYBERNATICAL SYSTEMS. Heraldof Kiev Institute of Business and Technology, 40(2), 76–80.

Sanchez, G. 2013 PLS Path Modeling with R. Berkeley, California.

Sapun, K. V.; Seleznova, R. V. 2018. Kontseptsiyainklyuzyvnohozrostannya v ekonomitsi [concept of inclusive growth in economics]. VisnykstudentskohonaukovohotovarystvaDonetskohonatsionalnohouniversytetuimeniVasylyaStusa. – BulletinofStudentScientificSocietyofVasylStusDonetskNationalUniversity. 1, 177 – 181. [inUkrainian]

Sapun, K. V.; Bezpalchuk O. V., KaryaginYu. O. 2018. Development of transport services as a component of the development of Ukrainian tourism business. Економіка і управління. № 4. С. 64–67. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018_4_12. Retrieved 18.06.2020

Sapun, K. V.; Bezpalchuk, O. V.; Karyagin, Yu. O. 2018. Development of transport services as a component of the development of Ukrainian tourism business. Економіка і управління. – № 4. – С. 64–67.

Schaler, K. 2009. Travel Therapy. Seal Press Publ., New York.

Sedgley, D.; Pritchard, A.; Morgan, N. 2011. Tourism and Ageing. A Transformative Research Agenda. Annals of Tourism Research. №38 (2). p. 422–436.

Soboń, J., Rogozińska-Mitrut, J. 2005. Znaczeniebezpośrednichinwestycjizagranicznych w rozwojuregionalnym. Zeszytynaukowe z zagadnieńjakości w nowoczesnejgospodarce, (15), 87–105.

Sullivan,A. 2003.Urban Economics. McGraw Hill Companies, Inc., New York.

Wołowiec T.;Soboń, J.2011. EU IntegrationandHarmonisationofPersonalIncomeTaxation (March 31, 2011). ContemporaryEconomics, Volume 5, Issue 1, pp. 36–46. Availableat SSRN: https://ssrn.com/abstract=2164299 Retrieved 18.06.2020

Zdon-Korzeniowska, M.; Rachwał, T. 2011. Turystyka w warunkachświatowegokryzysu. Przemianystrukturlokalnych i regionalnychsektorausług w latachkryzysugospodarczego. PraceKomisjiGeografiiPrzemysłu Polskiego TowarzystwaGeograficznego, Krakόw. №18. s. 116–128.

Published

2020-07-15

Issue

Section

PROBLEMS OF INTERNATIONAL, NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY